Vzdelávanie a rozvoj

Profesijný a osobnostný rozvoj pripravený na mieru pre vašu firmu

business-1219868_1280

Vzdelávanie a rozvoj

Navrhneme vám tréningy a školenia, či už prezenčné, online, alebo kombinované pre optimálnu efektivitu vzdelávania vo vašej spoločnosti.

Ľudia nevedia, aký je rozdiel medzi školením a tréningom. 

Na školení nadobudnete nové znalosti, to znamená nové vedomosti. Lektor prednáša to, čo sa máte naučiť. Používa rôzne audiovizuálne pomôcky, ktoré vám pomôžu lepšie si zapamätať nové vedomosti. Školenia trvajú podľa prednášanej témy. Pokiaľ sa jedná o školenie zamerané na bezpečnosť pri práci alebo prvú pomoc, zvyčajne na ňom strávite niekoľko hodín. Rovnako aj na preškolení vodičov referentských vozidiel. Pokiaľ sa jedná o získavanie odborných znalostí, trvanie rastie z hodín na dni, možno až týždne. V obchodných spoločnostiach sa pripravujú marketingové kampane, ktoré musia obchodní zástupcovia aplikovať pri svojej práci. Takéto školenia trvajú zvyčajne jeden až dva dni.

Na tréningu nadobúdate nielen nové znalosti, ale aj zručnosti. Dobrý tréner pripraví tréning vždy tak, aby ste mali čas aj vyskúšať si to, čo ste sa naučili. Pripraví pre vás na tréning rôzne prípadové štúdie, ktoré riešite. Súčasťou tréningu býva aj videotrénig. Je zaujímavé pozrieť si na konci dvoch až troch tréningových dní svoj videozáznam z prvej hodiny tréningu a porovnať ho s videozáznamom, ktorý natočil lektor na konci tréningu. Pohľad na seba, svoju gestikuláciu a mimiku, počúvanie svojho hlasu a uvedomenie si, aké slová používame, je niekedy až šokujúci. A veľmi poučný. Prínosom je aj spätná väzba, ktorú vám poskytne nielen lektor, ale aj ostatní účastníci tréningu. Videozáznam natočený na konci tréningu vás presvedčí, že peniaze, ktoré ste zaplatili za takýto tréning, boli dobre investované. Hlavný prínos tréningu sú nové znalosti nielen ovládate, ale ich aj viete použiť vo svojej práci.

Vzdelávanie vo firmách

Prezenčné a online školenia

Máte záujem o vzdelávanie vašich zamestnancov?

people-discussion-5069845_1280
Nahor