Firemné prieskumy

Príprava a realizácia prieskumov spokojnosti a kultúry podľa vašich potrieb

office-1516329_1280

Firemné prieskumy

Metóda Balance Management prináša objektívne a neskreslené informácie o jednotlivcoch, tímoch a o celej spoločnosti

Balance Management prináša do oblasti rozvoja jednotlivcov a tímov kvalitné produkty určené pre objektívne meranie stereotypov. Samotné meranie je postavené na prirodzenej interakcii na jednotlivé podnety pomocou farieb, čo umožňuje zohľadniť vo výsledkoch okrem rozumovej zložky aj zložku telesnú, emocionálnu a sociálnu. Výsledky tak prinášajú celkom realistický, presný a neskreslený pohľad, ktorý je nezastupiteľným podkladom pre ďalšie rozhodovanie, či už o forme konkrétneho rozvoja alebo plánovania budúcich zmien.

Produkty Balance Management môžete použiť všade tam, kde je potrebné získať objektívnu a neskreslenú informáciu o stereotypoch jednotlivcov a tímov, ich postojoch a spôsobu pohľadu na realitu. Vďaka tomu je možné otvorene o týchto postojoch komunikovať, pripraviť a plánovať zmeny alebo rozvoj celkom cielene a merateľne v závislosti na požadovanom výkone či stratégii.

office-space-1744803_1280

V čom vám Balance Management pomôže

Prieskum firemnej kultúry

Viete, aká je klíma vo vašej spoločnosti, čo ju podporuje a čo ohrozuje?

Prieskum firemnej spokojnosti

Viete, s čím sú vaši zamestnanci spokojní a čo potrebujete zmeniť?

Prieskum atraktivity

Viete, prečo sa chcú ľudia zamestnať práve vo vašej spoločnosti?

Rozvoj tímov

Viete, ako dobre uchopiť a viesť svoj tím k väčšej efektivite a spokojnosti?

Rozvoj jednotlivcov

Viete, ako spoznať a zmeniť svoje stereotypy tak, aby ste žili v rovnováhe?

Markektingové prieskumy

Viete, ako pôsobia vaše marketingové aktivity na vašich klientov?

Ukážky z testovania

Ukážky niektorých výsledkov z niekoľkých našich testov.

Koncept Balance Management bol vytvorený spoločnosťou Engage Hill s.r.o. a využíva meraciu metodiku CA method.

Máte záujem o viac ukážok z testovania?

Mohlo by vás zaujímať

  • meranie je prispôsobené „na mieru” organizácii a konkrétnemu tímu
  • časovo je nenáročné – trvá približne 20 minút on-line
  • nelimituje zamestnancov vzdelaním, pozíciou alebo predchádzajúcou skúsenosťou s iným testovaním
  • prináša podstatne hlbšie a komplexnejšie výsledky ako z bežne dostupných otázkových metód – je bez rozumovej korekcie
  • má vysokú citlivosť – máme možnosť porovnať zmeny už po niekoľkých mesiacoch

Meriame mäkké parametre ako je napríklad množstvo energie (vieme predvídať syndróm vyhorenia), štylizácia, motivácia/demotivácia, komunikačná klima, efektivita, neetika, psycho-somatické prreťaženie, rizikové správanie, rozvojový potenciál a ďalšie

  • Test a skúška – produkty nemerajú, čo ľudia vedia a poznajú, ale popisujú och stereotypy
  • Hodnotenie a porovnávanie – samotný stereotyp nikdy nie je “lepší” nebo “horší” a jeho kvalita je vždy závislá na prostredí, v ktorom sa daná osoba a tím vyskytuje
  • Nástroj kontroly – jedná sa o objektívne zmeraný podklad pre diskusiu
  • Univerzálne riešenie a návod – riešenie a spôsob práce s produktmi Balance Management je v každej organizácii rozdielne v závislosti na ich stratégiách a kultúre
Nahor