Pomáhame firmám rásť

Od prieskumu, cez vzdelávanie a rozvoj po výsledky

Prehrať video

Starostlivo pripravené

Naše služby

Firemné prieskumy

Príprava a realizácia prieskumov spokojnosti a kultúry podľa vašich potrieb.

Vzdelávanie a rozvoj

Profesijný a osobnostný rozvoj pripravený na mieru pre vašu firmu.

Firemný koučing

Pomoc pri hľadaní vašich najoptimálnejších riešení a ich realizácii.

Zavádzanie zmien

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis.

Nastavenie procesov

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis.

Efektívne riadenie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis.

Pozitívny prístup ľudí v spoločnosti
a ich neustály rozvoj vedie
k úspešnej spoločnosti
Myslíme komplexne

Čo ponúkame

Ponúkame vám nový pohľad na vašu firmu.

Dokážeme zmerať vaše procesy, spokojnosť a kultúru spoločnosti, komunikačnú klímu vo firme až po lojalitu a etiku každého zamestnanca.

Na základe nami zmeraných parametrov získate novú perspektívu pri pohľade na firmu ako celok.

Odporučíme vám na mieru ušité riešenia, ktoré spolu môžeme aj zrealizovať.

V čo veríme

Naše hodnoty

Tréning s pani Martinovičovou bol na nezaplatenie. Mnohí ľudia mi totiž závideli moju schopnosť komunikovať. Na tomto tréningu som sa však dozvedela, že efektívna komunikácia obnáša oveľa viac. Dostala som množstvo dôležitých informácií, ktoré pomaly aplikujem do pracovného aj súkromného života. Pani Martinovičová ma veľmi motivovala chcieť sa zlepšiť. Zistila som aké mám silné a slabé stránky a najmä som pochopila, ako efektívnejšie sa dá komunikovať, čo všetko sa dá správnou komunikáciou docieliť. Odporúčam každému pre zlepšenie celkovej kvality života :-).
Manažér
Kuenhe Nagel
Výsledky a dôvera

Naši klienti hovoria

myslíme komplexne

Náš prístup

Vnímame každú firmu ako živý organizmus.

Jednotlivec je dôležitý, pretože jednotlivci tvoria tímy a tímy tvoria spoločnosť.

Na vás záleží, či potrebujete najprv zmapovať kultúru a spokojnosť vo firme a pokračovať cez manažment, jednotlivé tímy až ku zamestnancom, alebo je pre vás dôležitejšie ísť opačnou cestou – od jednotlivca ku spoločnosti. 

Obe cesty sú možné. Záleží iba na vás, čo má dnes pre vás väčšiu hodnotu. 

Naši partneri

Klienti, ktorý nám veria

Kontakt

Napíšte nám

EdWell s. r. o.
Komárnická 48
Bratislava
821 02

Nahor